บริการจัดส่งน้ำดื่มโรงเรียน โดยโอซาก้าคิน

ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ปทุมธานี บริการจัดส่งน้ำดื่มโอซาก้าคิน น้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis, Ultra violet และ Ozone ส่งตรงถึงโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ส่งทั้ง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล ตลอดปีการศึกษา สั่งน้ำดื่มรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน

น้ำดื่มที่จัดส่ง
น้ำดื่มโอซาก้าคิน ขนาด 350 มล.
น้ำดื่มโอซาก้าคิน ขนาด 600 มล.
น้ำดืมโอซาก้าคิน ขนาด 1500 มล.

พื้นที่จัดส่ง
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดปทุมธานี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่จังหวัดนนทบุรี
โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล พื้นที่อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

น้ำไม่ขาด สั่งน้ำดื่มโรงเรียน สั่งโอซาก้าคิน
โทร 085 528 6658
ไลน์ osakakin
www.osakakin.com
www.facebook.com/osakakin