ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ตั้งอยู่ ณ โครงการศุภลักษณ์ ลำลูกกา ที่ 39/156 ถนนพึ่งสุขอุทิศ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 โทร 085 528 6658 (ใกล้ตลาดชัชวาล คลอง7)

Reach Out to Our Distribution Hub:
OsakaKin Drinking Water (Lam Luk Ka Klong 7)
Address:
39/156 Supalak Commercial Home Project 5,
Phueng Suk Uthit Road, Bueng Kham Phroi Subdistrict,
Lam Luk Ka District,
Pathum Thani Province 12150
Call : 085 528 6658
Line id: osakakin
www.osakakin.com
www.facebook.com/osakakin
www.instagram.com/osakakin
www.twitter.com/osakakindrink
www.medium.com/@osakakindrinkingwater