ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ปทุมธานี บริการจัดส่งน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย มีมาตรฐาน ผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis, Ultra violet และ Ozone ส่งตรงถึงโรงเรียนอนุบาล ประถม มัธยม ส่งทั้ง โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาลจังหวัดปทุมธานี

น้ำดื่มที่จัดส่ง (สั่งคละกันได้ เช่น 350 มล. 100 แพ็ค / 600 มล. 300 แพ็ค / 1500 มล. 100 แพ็ค)
น้ำดื่มโอซาก้าคิน ขนาด 350 มล.
น้ำดื่มโอซาก้าคิน ขนาด 600 มล.
น้ำดืมโอซาก้าคิน ขนาด 1500 มล.

สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 085 528 6658
ไลน์ osakakin
www.osakakin.com
www.facebook.com/osakakin

ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ปทุมธานี พร้อมจัดส่งน้ำดื่มแบบด่วน ๆ โรงเรียนข้างล่างนี้

โรงเรียนอนุบาลธัญวิทยา
โรงเรียนอนุบาลรังสฤษฎ์
โรงเรียนวัดสระบัว
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
โรงเรียนวัดมูลจินดาราม
โรงเรียนวัดเขียนเขต
โรงเรียนวนิษา
โรงเรียนวัดขุมแก้ว

โรงเรียนบรรจบรักษ์
โรงเรียนศิริศึกษา
โรงเรียนอนุบาลฟ้าสิรินทร์
โรงเรียนแก้วสว่างวิทยา
โรงเรียนอนุบาลรสสุคนธ์อากาศ
โรงเรียนอุดมวิทยา
โรงเรียนธัญบุรี
โรงเรียนสายปัญญารังสิต
โรงเรียนวัดแสงสรรค์
โรงเรียนทิพพากรวิทยาการ

โรงเรียนนครรังสิต รัตนโกสินทร์
โรงเรียนรัตนโกสินทร์-รังสิต
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
โรงเรียนทองพูลอุทิศ
โรงเรียนธัญวิทย์
โรงเรียนนครรังสิต เทพธัญญะอุปถัมภ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านบัณฑิต
โรงเรียนอนุบาลรังสิต
โรงเรียนอนุบาลศิริเสนา
โรงเรียนมูลนิธิธัญวิทยา

โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนธัญรัตน์
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์
โรงเรียนกานต์บดี
โรงเรียนวัดอัยยิการาม
โรงเรียนตวงพรวิทยา
โรงเรียนอนุบาลธราดล
โรงเรียนวัดนาบุญ
โรงเรียนวงศ์ไพฑูรย์วิทยา
โรงเรียนเตรียมบัณฑิต
โรงเรียนพัฒนาวิทยา

โรงเรียนขจรเนติยุทธ
โรงเรียนประสานมิตร
โรงเรียนบุญญาทรศึกษา
โรงเรียนศรีจิตรา
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม
โรงเรียนอนุบาลลัดดาวรรณ
โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา
โรงเรียนสวนอักษร
โรงเรียนสีวลี
โรงเรียนอนุบาลวนาเวศม์

โรงเรียนไกรลาศศึกษา
โรงเรียนระเบียบวิทยา
โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ
โรงเรียนวัดลาดสนุ่น
โรงเรียนอนุบาลประทีป
โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี
โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
โรงเรียนร่วมจิตประสาท
โรงเรียนวัดโสภณาราม
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์
โรงเรียนเปรมฤทัย

โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์
โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา
โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน
โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดเกตุประภา
โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง
โรงเรียนวัดทศทิศ
โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์
โรงเรียนกลางคลองสิบ
โรงเรียนวัดสุวรรณ

โรงเรียนวัดอดิศร
โรงเรียนวัดนิเทศน์
โรงเรียนวัดพืชอุดม
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส
โรงเรียนวัดกลางคลองสี่
โรงเรียนวัดคลองชัน
โรงเรียนวัดดอนใหญ่
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา
โรงเรียนวัดลานนา
โรงเรียนวัดธัญญะผล

โรงเรียนเจริญดีวิทยา
โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง
โรงเรียนวัดมงคลรัตน์
โรงเรียนมูลนิธิการศึกษาประชาเจริญ
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์
โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม
โรงเรียนวัดนพรัตนาราม
โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล
โรงเรียนคลอง11ศาลาครุ
โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส
โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม

โรงเรียนวัดเจริญบุญ
โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์
โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์
โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ
โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม
โรงเรียนวัดพวงแก้ว
โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
โรงเรียนวัดศรีสโมสร
โรงเรียนวัดแสงมณี
โรงเรียนชุมชนบึงบา

โรงเรียนศาลาลอย
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา
โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์
โรงเรียนวัดปทุมนายก
โรงเรียน​ราษฎร์​สงเคราะห์​วิทยา​
โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ
โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
โรงเรียนพุทธารักษ์
โรงเรียนวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
โรงเรียนคลองสิบสาม “ผิวศรีราษฎร์บำรุง”
โรงเรียนวัดโปรยฝน
โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์

สำหรับโรงเรียนอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่่ไกลกว่านี้ สั่งล่วงหน้า 2-3 วัน
สั่งน้ำดื่มโรงเรียน
โทร 085 528 6658

ไลน์ osakakin
www.osakakin.com
www.facebook.com/osakakin