สั่งน้ำดื่มไปบริจาค น้ำดื่มราคาพิเศษ ส่งฟรี โอซาก้าคิน น้ำดื่มปทุมธานี

บริการจัดส่งน้ำดื่มสำหรับท่านผู้ประสงค์จะบริจาคน้ำดื่ม มอบน้ำดื่ม ทำบุญน้ำดื่มให้หน่วยงาน มูลนิธิ องค์กรต่าง ๆ เนื่องในวาระโอกาสสำคัญ ๆ เช่น วันเกิด วันคลอดบุตร วันพ่อ วันแม่ วันผู้สูงอายุ วันครอบครัว ฯลฯ หรือต้องการบริจาคน้ำดื่มด้วยกุศลจิตส่วนตัว บริจาคน้ำดื่มเพื่อเป็นนิมิตรชำระล้างจิตใจให้สะอาดสดใสประดุจน้ำดื่ม บริจาคได้ทุกวัน ตามกำลังและความพร้อมของท่าน

รายละเอียดการส่งน้ำดื่มเพื่อบริจาค

  1. โอซาก้าคิน จัดส่งน้ำดื่มสะอาด ปลอดภัย ผลิตด้วยระบบ RO UV OZONE และ อย.
  2. ส่งขั้นต่ำ 100 แพ็คขึ้นไป จัดส่งฟรี ท่านเลือกขนาดน้ำดื่มได้ว่า ต้องการให้ส่งน้ำดื่มขนาด 350 600 หรือ 1500 มล. ต้องการบริจาคจำนวนกี่แพ็ค จะให้ส่งบริจาคเป็นครั้ง ๆ หรือ ให้เราส่งบริจาคประจำทุกเดือนก็ได้
  3. แจ้งสถานที่ที่ต้องการให้ไปส่ง (ส่งข้อมูล ชื่่อสถานที่่ที่ต้องการบริจาคให้ ชื่อบุคคลผู้รับน้ำดื่ม เบอร์โทรผู้รับน้ำดื่ม และแผนที่หรือ Location สถานที่ดังกล่าว)
  4. แจ้ง วัน เดือน ปี และเวลา ให้ส่งน้ำดื่ม

เมื่อถึงวันส่ง ท่านสามารถไปรอ ณ สถานที่จุดบริจาคได้เลย ท่านไม่ต้องยกให้หนักและเหนื่อย เราจัดการแทนท่าน หรือหากท่านไม่สะดวกไปมอบด้วยตนเอง ทางเราจัดการนำน้ำดื่มไปมอบแทนท่านได้

  1. เราจะจัดส่งน้ำดื่มไปยังสถานที่ที่ท่านแจ้ง ภายใน 3 วัน (โดยปกติ ถ้าสั่งเช้า ๆ ก่อน 9 โมง เราจัดส่งให้ได้ภายในวันนั้นเลย ดังนั้นเพื่อให้สะดวก ไม่ผิดพลาด ควรสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)
  2. เมื่อส่งน้ำดื่มเรียบร้อยแล้ว ทางเราจะถ่ายภาพและส่งให้ท่านทางไลน์
  3. แจ้งชื่อ และเบอร์โทร และไลน์ ติดต่อของท่านด้วย เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่่อสาร

บางส่วนขององค์กรที่เราจัดส่งน้ำดื่มเพื่อการบริจาคตามความประสงค์ของเจ้าภาพ

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ถนนรังสิต-นครนายก
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชาย ธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
บ้านผู้สูงอายุ
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ บ้านพักคนชราหญิง ปทุมธานี
เรือนจำอำเภอธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ถนนรังสิต-นครนายก
ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง ถนนรังสิต-นครนายก

เข้าใจ “บริจาค” ภาษานี้ หมายถึงอะไร

ปาน (ปา นะ) แปลว่า น้ำดื่ม
ปานปริจฺจาค (ปา นะ ปะ ริด จาคะ) ปานบริจาค แปลว่า บริจาคน้ำดื่ม ให้น้ำดื่ม มอบน้ำดื่ม

บริจาค มาจากภาษาบาลีว่า ปริจฺจาค (ปริจจาคะ – อ่านว่า ปะ ริด จา คะ สำหรับในภาษาไทย คนไทยสมัยก่อนได้ปรับเปลี่ยนเสียง ป.ปลา เป็น บ.ใบไม้ เพื่อให้คุ้นกับลิ้นของคนไทยเอง และลบ จ.จานตัวสะกดออกไปด้วย จากคำว่า ปริจฺจาค จึงกลายเป็น บริจาค – บอ ริ จาก)

ปริจฺจาค

แยกคำออกเป็น ปริ (ปะ ริ) และ จาค (จา คะ) ส่วน จ.จาน ที่ซ้อนสะกดเข้ามา 1 ตัวนั้น ผันไปตามการออกเสียงและความคุ้นเคยลิ้นของคนอินเดียสมัยโบราณ การเติม จ. เป็นคำสะกดเข้ามาเพื่อให้ออกเสียงง่าย แต่ จ.จานที่เติมเข้ามานี้ ไม่มีความหมายอะไร ดังนั้น คำดั้งเดิมจึงเป็น ปริจฺจาค แต่ทั้ง ปริจฺจาค และ ปริจาค ความหมายไม่ต่างกัน

(เราอาจเทียบดูว่า ระหว่างคำว่า ปริจฺจาค กับ ปริจาค คำไหนออกเสียงง่ายกว่ากัน โดยนึกถึงลิ้นคนไทยและคนอินเดียโบราณประกอบกัน)

ปริ/บริ แปลว่า เป็นจุดวงกลมหรือมีลักษณะวงกลม มน ๆ กลม ๆ รอบตนเองแล้วแผ่ขยายกว้างออกไปโดยไม่จำกัด ขายไปแบบกว้างขวาง ไร้ขอบเขต ไม่มีที่สิ้นสุด (ให้นึกถึงคำที่เราคุ้นหูบ่อย ๆ เช่น ปริเวณ/บริเวณ แปลว่า พื้นที่โดยรอบ พื้นที่รอบ ๆ เป็นวงๆ และ ปริมณฑล พื้นที่แบบกลม ๆ มน ๆ,เกลี้ยงเกลา เรียบร้อย,ลงตัวและกลมกลืนดี)

จาคะ แปลว่า การสละ, การพร้อมกายพร้อมใจให้, การยินดีให้โดยไม่มีการบังคับ ขอร้อง หรือขู่เข็ญจากใครหรือกฏระเบียบใด ๆ, การไม่หวงแหน,การไม่เสียดาย, ความพึงพอใจสละสิ่งของหรือชีวิตตนเองเพื่อบุคคลอื่นหรือเพื่อสาธารณะ

จาคะ กับ การสักแต่ว่าให้ หรือการจำยอมต้องให้ ฝืนใจให้ ให้แบบส่งเดช ให้เพื่อให้พ้น ๆ ไป ให้เพื่อให้หมดรำคาญ จึงไม่เหมือนกัน

ปริจาคะ เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญสำหรับผู้นำ ผู้ปกครอง ผู้บริหารด้วย ดังปรากฏเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งใน ทศพิธราชธรรม 10 ซึ่งผู้นำผู้ปกครองผู้บริหารที่ดี จะขาด บริจาคธรรม ไม่ได้

สรุปความว่า บริจาคะ/บริจาค หมายถึง การสละทรัพย์สินหรือชีวิตของตนเอง เพื่อประโยชน์อย่างกว้างขวางไม่จำกัดขอบเขต ไม่จำกัดผู้รับว่าเป็นใคร ถือศาสนาใด เพศใด ไม่จำกัดสถานที่รับว่าต้องเป็นที่ใดประเทศใด การบริจาคน้ำดื่ม การมอบน้ำดื่ม เป็นวิธีการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ในอีกวิธีหนึ่ง ทำง่าย ทำได้ตลอด ทำให้สุขใจ เย็นใจ เย็นกาย ได้บุญง่ายได้บุญมาก

ดูรายละเอียด ทศพิธราชธรรม

สั่งน้ำดื่มไปบริจาค สั่งน้ำดื่มไปมอบ ให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ติดต่อเรา

ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน
ลำลูกกา คลอง 7 ส่งเร็ว ส่งไว ทันใจ
โทร 085 528 6658
ไลน์ osakakin
www.osakakin.com