รับสมัครคนงาน 2 คนดังนี้

  1. พนักงานขับรถส่งสินค้า
  2. พนักงานติดรถส่งสินค้า

-เพศชาย อายุ 20-45 ปี, สุชภาพแข็งแรง
-ตำแหน่งขับรถส่งสินค้า ต้องมีใบขับขี่ มีประสบการณ์ขับรถหลังคาสูง อย่างน้อย 2 ปี
-ชาวต่างด้าว หากมีเอกสารครบถ้วน สามารถสมัครได้

ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ลำลูกกา คลอง 7
ถนนพึ่งสุขอุทิศ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทร. 085 528 6658
www.osakakin.com
ไลน์ osakakin