ทม.ท่าโขลงจัดแข่งเรือพายท้องถิ่นเพิ่มความสามัคคีในชุมชน 2566

การแข่งขันเรือพายท้องถิ่น เทศบาลเมืองท่าโขลง 2566

ศูนย์จำหน่ายน้ำดื่มโอซาก้าคิน ลำลูกกา ปทุมธานี ขอกราบขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองท่าโขลง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และคณะเจ้าภาพทุกท่าน ที่ให้เกียรติเลือกน้ำดื่มตราโอซาก้าคิน ไปบริการผู้ร่วมแข่งขันและผู้ไปร่วมงานกิจกรรม

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น “การแข่งขันเรือพายท้องถิ่น” ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2566 ณ บริเวณท่าน้้ำหน้ามัสยิดลำสนุ่น ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองท่าโขลง
การแข่งขันเรือพายท้องถิ่น
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ท่าน้ำหน้ามัสยิดลำสนุ่น
น้ำดื่มตราโอซาก้าคิน 085 528 6658
https://www.osakakin.com

ขอบคุณคลิปข่าว YouTube จาก SONGKHAODED CHANNEL